Trang chủ Tin tức

Hợp tác xã nho Evergreen Ninh Thuận chính thức được tham gia Đề án hỗ trợ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Hợp tác xã nho Evergreen Ninh Thuận vừa chính thức nhận quyết định được tham gia Đề án “Lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025” của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Là một trong 4 hợp tác xã của tỉnh được phê duyệt, Evergreen Ninh Thuận sẽ được hỗ trợ trên nhiều mặt để hoàn thiện chuỗi giá trị nông nghiệp đảm nhiệm các dịch vụ đầu vào, sơ chế/chế biến và đầu ra. Vậy hợp tác xã cụ thể sẽ được hỗ trợ những gì?

  • Hỗ trợ trong công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Bà con thành viên yên tâm là chúng ta sẽ có một đội ngũ lãnh đạo và một đội ngũ nhân viên kinh doanh tiếp tục được đào tạo bài bản để hợp tác xã được vận hành chỉn chu với kết quả kinh doanh thật tốt.
  • Cũng liên quan đến vấn đề kinh doanh, hợp tác xã sẽ được hỗ trợ tích cực về vấn đề xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường.
  • Về mặt kỹ thuật, bà con thành viên sẽ được hỗ trợ ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới gồm: Nhà lưới để sản xuất nho; ứng dụng thiết bị tưới tiết kiệm nước.
  • Về mặt tài chính, hợp tác xã sẽ được hỗ trợ để tiếp cận nguồn vốn ưu đãi cũng như quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã.
  • Về mặt cơ sở hạ tầng, hợp tác xã sẽ được hỗ trợ đầu tư để tiếp tục phát triển kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm.

Đây tiếp tục là một tin tức nữa cho thấy những nỗ lực của hợp tác xã thời gian qua liên tục được các bộ, ban, ngành ghi nhận. Đồng thời, nước nho lên men và nho sấy của hợp tác xã cũng vừa được chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2021.

 

 

 

Top